Garda Aluskilt Byggeplass m/gravearbeid

Byggeplasskilt i aluminium med varsling om adgang forbudt, og med gravearbeid som illustrerer byggeplass, 50x70 cm.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Byggeplasskilt i aluminium med varsling om adgang forbudt, og med gravearbeid som illustrerer byggeplass.

Skiltet har hull i hvert hjørne for enkel innfesting til f.eks. byggegjerde.

Lagervare

Vi kan også levere aluminiumsskilt med valgfri varsling, med firmaets logo, annet format etc. Vi kan lage trykklar fil ut fra tilsendt logo/bilder.