Garda Aluskilt Anleggsområde

Byggeplasskilt i aluminium med varsling om adgang forbudt, 70x50 cm.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Byggeplasskilt i aluminium med varsling om adgang forbudt.

Skiltet har hull i hvert hjørne for enkel innfesting til f.eks. byggegjerde.

Lagervare

Vi kan også levere aluminiumsskilt med valgfri varsling, med firmaets logo, annet format etc. Vi kan lage trykklar fil ut fra tilsendt logo/bilder.