Til hovedinnhold

Ny landsdekkende rammeavtale med ISS

Garda Sikring har signert nasjonal rammeavtale på adgangskontroll, områdesikring og flyttbare produkter med ISS. ISS er en stor leverandør av tjenester til industri, olje, bygg og anlegg og eiendomsbesittere over hele landet, og har over 10 000 ansatte i Norge alene. De leverer også tjenester knyttet til sikkerhet, gjennom sin partnerstruktur. Vi takker for tilliten og ser fram til et godt samarbeid framover.

 

For mer informasjon rundt denne avtalen, kontakt:
Kai Rostad Øvregard
avd. leder Vestland i Garda Sikring AS