Til hovedinnhold

Fullsatt sal på Høysikringsseminar

Den 12. mars gjennomførte vi for andre gang et eget høysikringsseminar, med en rekke profilerte fagpersoner som foredragsholdere. 

 

Det var svært gledelig at så mange fra bransjen satte av dagen til å bli oppdatert innen både digital og fysisk sikkerhet. Dagen ga bl.a. et innblikk i truslene vi må være oppmerksomme på og hvordan vi kan håndtere disse på best mulig måte. Vi håper alle fikk gode innspill og tankevekkere som de kan ta med seg tilbake til sin arbeidshverdag. Som Roar Thon (Fagdirektør NSM) sa det: «Vi er nødt til å ha en bedre situasjonsforståelse. Vi må forstå hvilke verdier vi forvalter, og at det er noen som er ute etter å få tak i de verdiene. Det er ingen som kan sove her.»

 

Erik Lauritzen, Sikkerhetsrådgiver i Garda Sikring, var ansvarlig for arrangementet, og ser stor nytte av å samle bransjen til en slik dag for faglig påfyll og mulighet for å knytte kontakter og diskutere felles utfordringer og erfaringer. «Vi er stolt av at vi kan være en aktør som bidrar til økt kompetanse innen fagområdet, som er så viktig nå i den tiden vi befinner oss i, med stor risiko for både digitale og fysiske angrep. Vi er motivert av den gode responsen fra deltakere, og ser fram til å planlegge for nytt seminar også neste år.» 

 

Se video over for et kort klipp fra dagen.