Til hovedinnhold

Gjør fotballbanen klar til sesongstart!

Snøen ligger fortsatt mange steder, men det går raskt fram til vår og full aktivitet på idrettsanlegg rundt om i landet. Er nødvendige tiltak på plass for å unngå spredning av miljøfarlig mikroplast? I 2021 kom det nye regler med blant annet strengere krav til fysiske barrierer rundt kunstgressbaner, og krav om
forsvarlig håndtering av snø som inneholder granulat. Forskriften er viktig for å redusere utslipp av mikroplast, og gjelder for alle idrettsbaner med plastholdig løst fyllmateriale som gummigranulat.

Garda Sikring tilbyr granulatoppsamlere produsert i vår fabrikk i Norge – kortreist og bærekraftig løsning. Disse produseres enten i aluminium eller i kompositt, alt etter hva man ønsker. Vi tilpasser løsninger etter behov, enten det er oppsamling av granulat etter spillere, publikum eller ved inn- og utkjøring til banen. Vi anbefaler ulike modeller etter hvor de skal plasseres på anlegget. Mange av våre kunder har tatt i bruk slike løsninger, og du kan se noen av våre leveranser i linken under.