Til hovedinnhold
containervegg

Containervegg sikrer verdiene

Flyttbar containervegg m/dør hindrer tyveri og svinn. I containere oppbevares ofte store verdier, som er lett tilgjengelig. Dette gjør de utsatt for tyveri, samt at man har lite kontroll med bruken av verktøy og utstyr i løpet av en arbeidsdag. Løsningen er å installere en flyttbar gittervegg m/dør påmontert dørlåssystem for åpning ved hjelp av HMS-kort.

Garda Sikring har utviklet en spesialvegg, som gjør det enkelt for entreprenører å sikre sine containere. Veggen har en solid utførelse, og konstruert på en slik måte at den enkelt monteres på innsiden av hoveddører og kan tas ut og benyttes på andre containere etter prosjektslutt. Den er tilpasset standardmål for containere og har en døråpning på hele 900 mm. Døren er plassert på siden, slik at den kan benyttes med kun én containerdør åpen.

Døren kan påmonteres dørlåssystemet fra Infobric, og på den måten er det enkelt å styre hvem som skal ha tilgang til containeren. I tillegg til fordelen med tilgangskontroll, unngår man på den måten også nøkler og koder på avveie. «I løpet av arbeidsdagen er det viktig at man har rask og smidig tilgang til nødvendig utstyr på bygge- og anleggsplassen. Vi er derfor glad for at vi gjennom denne containerveggen kan tilby en løsning som gjør at tilgang ikke trenger å gå på bekostning av sikkerheten,» sier Frode Rastad, Daglig leder i Avd. Anleggsikring, og fortsetter: «I tillegg til å unngå tyveri, kan f.eks. veggen hindre tilgang til utstyr som man trenger nødvendig sertifiseringer for å bruke. Veggen med påmontert dørlåssystem gir en komplett løsning for svært god tilgangskontroll.»