Garda Laserscanner Horisontal

Garda Horisontal Laserskanner kan benyttes sammen med kjøretøysperrer som porter og bommer, og gir pålitelig detektering av kjøretøy og person.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:
Bruksområde Skanneren benyttes når det er ønskelig med rask åpning av kjøretøysperre uten å hindre fotgjengerpassasjen. Et annet bruksområde er ved strukturelle situasjoner der induksjonsssløyfer ikke kan installeres i bakken.

Skanneren benyttes når det er ønskelig med rask åpning av kjøretøysperre uten å hindre fotgjengerpassasjen. Et annet bruksområde er ved strukturelle situasjoner der induksjonsssløyfer ikke kan installeres i bakken. Enheten scanner et område på inntil 9,9×9,9 meter, og dette området kan deles inn i et sikkerhetsfelt og et åpningsfelt. Avhengig av de valgte innstillingene åpnes bare kjøretøysperren når et kjøretøy oppdages, ikke personer, og sperren lukkes igjen når ingen er tilstede innenfor sikkerhetsfeltet. Ved bruk av Garda Laserscanner vil det ikke være nødvendig med fotoceller mtp at den detekterer både på kjøretøy og personer. Hadde man brukt kun induksjonsløyfe måtte man ha satt opp en fotocelle for å sikre at fotgjengere ikke hadde blitt truffet.(om det skulle ha vært gangtrafikk ved veisperren).