Garda Scan & Go

Strekkodebaserte adgangskontrollsystem for handel
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:
Bruksområde Typiske bruksområder er besøksparkeringer, byggevaremarkeder, hotellparkeringer, havneanlegg etc.

Garda Scan & Go er et strekkodebasert adgangskontrollsystem som ikke krever kabling eller nettverk, kun strømforsyning og en impulskabel fra skanneren. En basis- og proversjon er tilgjengelig.

Funksjonen for dette systemet er at kunder normalt kommer inn på området automatisk, og får utreisebillett i kassen, resepsjonen eller et annet sted. Billetten er gyldig i en viss periode og registreres via skannerenheten som gir impuls til å åpne f.eks. veibom.

Vår basisløsningen inkluderer 1 skriver og 1 scanner. Det er raskt og enkelt å installere, og grunnbakken er ofte tilstrekkelig for de fleste bruksområder. Software for administrator for innlegging av tekst på billettene samt endring av tider på billettenes gyldighetstid. Systemet kan leveres med tilbehør som stolpe for montasje av scanner og passeringskort for ansatte.

Tilbehør:
– Ekstra skrivere og scanner
– Stolpe for montasje av scanner
– Passerkort for ansatte