Vårt samfunnsansvar

Vi ønsker alle å ta vare på vårt åpne samfunn der ung og gammel kan leve i trygghet. Et liv i trygghet forutsetter at vi forstår verden omkring oss, og tilpasser oss. Garda Sikring har særlig kompetanse med å levere gode løsninger for fysisk sikring av menneskeliv samt sikring av viktig infrastruktur.

Go top

Til toppen