Til hovedinnhold

Serviceavtaler

Vi har utformet serviceavtaler for våre kunder som er basert på en svært grundig gjennomgang av alt elektrisk utstyr samt alle funksjonelle deler som tannhjul, klemlister, fjærer, med mer. Etter service får kunden en fullstendig rapport som beskriver hva som eventuelt bør skiftes eller endres. Service inkluderer smøring, justering, skifte av batterier og generelt vedlikehtold (ved høyintensiv bruk bør service to ganger i året vurderes). Kostnader ved reparasjon er ikke en del av serviceavtalen.

Garda Sikring tilbyr også landsdekkende service og beredskap på alle produkter innen anlegg- og områdesikring. Med utgangspunkt i dine behov tilbyr vi ulike nivårer av beredskap. Ta kontakt for mer informasjon.

Grunnavtale med årlig service

Passer for de som setter trygghet høyt, men ikke har virksomhetskritiske installasjoner. De som har fokus på sikker drift og ønsker periodisk vedlikehold for å forlenge produktenes levetid.

  • Telefonsupport innenfor normal arbeidstid
  • Årlig service som sikrer optimal drift og forlenger levetiden
  • Vi tar kontakt når neste service nærmer seg
  • Servicerapport etter hver service og reparasjon
  • Inkluderer ikke serviceberedskap

 

Grunnavtale med årlig service + døgnberedskap

Passer for de som setter trygghet svært høyt. Der hvor driftstans er uakseptabelt og det kreves døgnservice. Pålagte høye sikkerhetskrav og døgnkontinuerlig oppetid. Der driftstopp gir store økonomiske konsevenser.

  • Garantert utrykning innen 8 timer hele døgnet alle ukedager*
  • Telefonsupport 24/7.
  • Årlig service som sikrer optimal drift og forlenger levetiden
  • Vi tar kontakt når neste service nærmer seg
  • Servicerapport etter hver service og reparasjon

* Ved lang avstand mellom kunden og Garda Sikrings nærmeste lokasjon, vil beredskapstider bli revidert.