Login GSS

Vik-P cc4

Vik ‐ P ‐ CC 4m er et veisikringssystem i  stål og designet for å øke sikkerheten på veiene. Systemet er vellykket testet i henhold til klasse N2 beskrevet i EN 1317‐2.

Systemet er basert på plaststolper med stolpe avstand på 4 meter og en langsgående 3mm høy styrke stålbeskyttelseskinne A ‐ profil.

I en kollisjon er systemet designet på en slik måte at A-profilen vil bryte bort fra stolpen og stoppe kjøretøyet eller / og før det tilbake på veien igjen.

Boltene er en viktig del av systemfunksjonen, og denne håndboken bør leses nøye før installasjonen er startet.

  • Tilleggsinformasjon