Login GSS

Vik SVV1

Vik-SVV1 er Vik Ørsta sitt tradisjonelle skinnebaserte brurekkverk som er en videreføring av statens vegvesen sitt brurekkverk. Vik-SVV1 er det eneste brurekkverket i stål på markedet som er godkjent med arbeidsbredde W4. Vik-SVV1 kan leveres med mange ulike paneler og løsninger etter behov.

  • Tilleggsinformasjon