Login GSS

Garda Ballfangergjerde / ballbinge

Garda Sikring har lang erfaring med å levere ulike typer løsninger for ballfangergjerde og ballbinger. Her kan du velge mellom flere klasser av gjerder, alt fra vanlig ballfangernett til mer robuste gitterelement for ekstra lang levetid. Vi er blant de få i bransjen som tilbyr norskprodusert flettverk (sertifisert etter EN 10245-2 klasse 1B). Dette gir et bærekraftig alternativ, i tillegg til at de tåler mye og varer lenge. Våre gjerder kan skreddersys for å benyttes til alle typer idrettsgrener.

  • Beskrivelse