Login GSS

Garda Sportsbod FP

Garda Sportsbod FP er et bodsystem og lagerløsning som er designet for områder hvor det stilles høye krav til sikkerhet. Garda Sportsbod FP har lukkede vegger og en kraftig rørformet konstruksjon i dørene. Ved takhøyde på mer enn 3,2 meter, kan boden utstyres med nettingtak. Systemet kan kuttes og tilpasses.
  • Beskrivelse