Login GSS

Skagerak Pi 95

Frittbærende skyvegrind Skagerak Pi 95 er beregnet for å lukke en innkjørsel med bredde på opptil 6,5 m. To frittbærende grinder (2 x 6 m) gjør det mulig å lukke en innkjørsel med bredde på opptil 12 m.

Åpningsretning høyre eller venstre, manuell eller motordrevet. Skyvegrindene er ideelle der det er begrenset plass foran bygningen, hvis bakken er ujevn, eller der det ikke er praktisk med to-fløyet grind. Skyvegrindene beveger seg langs gjerdet. For montering og riktig drift kreves det ledig plass på siden av åpningen for å muliggjøre fri bevegelse av grindfløyen.

Garda Sikrings robuste skyvegrinder er perfekte for alle typer næringsområder og industriområder, som havner, flyplasser, parkeringsplasser, skoler, barnehager, kjøpesentre osv.

  • Tilleggsinformasjon