Login GSS

Garda Skyvegrind H2100

Garda Skyvegrind H2100 med grindblad i aluminium er utviklet i Norge, Haugesund og kom på markedet i 1995. Basert på våre egne og kunders erfaringer har porten kontinuerlig blitt utviklet og forbedret slik at den skal driftes optimalt under de nordiske klimaforhold.

Garda H2100 leveres som standard i en «plug & play» versjon (i motsetning til «byggesett»). Arbeidstiden på byggeplassen er derfor redusert til et minimum. Grinden er ferdig mekanisk sammensatt og ferdig internt koblet (el.). Hele den ferdig sammensatte grinden kranes ned på portfundamentet. Porten kan leveres med annen motor og styring enn standard. Garda Sikring AS har utdannet service og installasjonspersonell spesielt for denne porten.

Garda H2100 er perfekte for alle typer næringsområder og industriområder, samt havner, flyplasser o.l.

  • Beskrivelse