Login GSS

HTC Xentry STS

HTC SPEEDGATE XENTRY – SIKKERHET UTEN HINDRING
Effektiv sikring av bedriftens lokaler krever permanent stengte porter. Effektiv tilgang for tillatte kjøretøy og frakt-trafikk krever tilgang uten nødvendigvis en hindring. En Xentry STS er unik på å gi sikkerhet uten hindring, spesielt for tilgang til industri-områder, terminaler og havner.

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon