Login GSS

Garda V-King

Vi synes kvalitet er viktig og forhandler derfor Wiśniowski V-King hurtigfoldeporter. V-KING er den perfekte løsningen for logistikksentre, havner, flyplasser og andre industriområder som krever lukket område til enhver tid. V-KING er en foldeport produsert for høyfrekvent bruk og som hurtig åpner og stenger ved hver passering. Porten øker graden av adgangskontroll og gir god styring av trafikkflyt.

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon