Login GSS

Eagle Autogate

Eagle Autogate

Eagle Autogate er en robust hurtigfoldeport med egenskaper som gjør at den er svært godt egnet til å hindre fientlige kjørettøy. Porten er testet og sertifisert mot biler i 65 og 80 km/t med en vekt på 7500 kg, som gjør porten er blant de beste på markedet for sikring av utsatt infrastruktur.

Eagle Automation tilbyr to PAS68 Bi-Folding porter testet ved 40 km/t
og 50 km/t med henholdsvis N2 og N3 kjøretøy (7500kg).

Med grunn fundamentering og ekstremt høy forseringsevne gir begge produktene en effektiv og flott utviklet løsning for beskyttelse mot fiendtlig angrep.

  • Tilleggsinformasjon