Login GSS

ICE FLEX® TB 400

ICE FLEX® TB 400 – beskytter mennesker og infrastruktur i fryseren mot kollisjon av lette eller tunge gaffeltrucker. Avhengig av gaffeltruck kan du velge en TB 400 -beskyttelse med enkelt eller dobbelt rør inkludert rekkverk.