Login GSS

ICE FLEX® RackEnd

Kollisjoner av lagringsstativer med gaffeltrucker er blant de vanligste industriulykker i lagringsområder. ICE FLEX® RackEnd rackbeskyttere er derfor den ideelle partneren for å beskytte frontenden av hyllene i fryseren og for å forhindre lagringsskader og menneskelig lidelse.