Login GSS

ICE FLEX® Goal Post

ICE FLEX® Goal Post er en fleksibel høydebegrensning som gir (høye) porter, tak og broer i fryselager tilstrekkelig beskyttelse mot kollisjoner med kjøretøy, lastebiler og busser.