Login GSS

ICE FLEX

Produktmeny

Områdesikring

Objektsikring

Anleggsikring

Veisikring

Testet og godkjente kollisjonsbeskyttelse tilpasset fryse- og kjølelager

Behandling og lagring av avkjølte og dypfryste produkter innebærer ofte forskjellige arbeidsrutiner. For eksempel er ansatte bare tillatt å jobbe i fryselageret i korte perioder og må derfor jobbe raskere for å fullføre oppgavene. I tillegg må de ofte ha tunge verneklær som begrenser bevegelsesfriheten. Disse omstendighetene kan skape ytterligere sikkerhetsrisiko og kreve bedre tilpasset løsninger.