Login GSS

HP Plus

Sterkt og robust rekkverk laget for å beskytte gående på traffikerte plasser. HD Plus tåler høy motstand og er derfor velegnet som beskyttelse. Dette rekkverket passer godt til gater og industriområder med mye trafikk.