Login GSS

HD Mezza

Et rekkverk som er velegnet til å beskytte gående langs gulv, mesanin og høyder.
HD Mezza har skjørt langs bunn som gir den egenskaper som er godt egnet for å hindre at noen faller igjennom rekkverket når det er plassert ved høyder.