Login GSS

TB Super Double

En robust og sterk beskyttelse for infrastruktur i møte med kjøretøy som trucker og lignende. Denne er styrket med flere stolper for å tåle harde støt med større kjøretøy. TB SUPER DOUBLE er velegnet i beskyttelse av vegger, maskiner og infrastruktur mot harde støt i høy hastighet.