Login GSS

Sauenetting

Sauenetting av høy kvalitet. Forbindelsen mellom horisontal- og vertikaltrådene er låst med en løkkeknute som gjør det vanskelig for dyrene å presse trådene fra hverandre. De hele trådene fungerer som en rekke ”stolper” mellom stolpene og gir nettingen økt stabilitet. Dette har stor betydning ved belastning ovenfra, ikke minst fra snøen.

Den hele vertikaltråden avlaster også stolpene for en del av belastningen fra horisontaltrådene samt medvirker til at stolpeavstanden kan økes.

  • Tilleggsinformasjon