Login GSS

Tangorail TR500

Elegante og vedlikeholdsfrie smijernsgjerder. Velg mellom forskjellige utgaver eller få din personlige stil produsert.

Disse anbefales der estetikk spiller en vesentlig rolle, eller der et høyt nivå av sikkerhet er viktig. Styrken på våre Palisade-paneler kommer fra utformingen av de horisontale skinnene og der panelene er justerbare mot konturene i terrenget.

TR-500 = Stilsikkert og robust stålgjerde som følger skråninger naturlig uten trapping