Login GSS

Garda S3 Barnehagegjerde

Barn skal vokse opp i trygge omgivelser. Vi leverer og monterer robuste og sikre barnehagegjerder og porter i forskjellige varianter. Vi sørger for gode og varige løsninger der barna sikres godt og beskyttet i barnehagen. Vi har høyt fokus på at gjerder og porter er utformet på en måte som forebygger skader, bortføring eller rømningsforsøk.

  • Beskrivelse