Login GSS

SoundBlock Gabioner

Soundblock gabioner fra Betafence er en patentert lyddempende løsning for store infrastruktur-prosjekter, så vel som hus plassert ved travle veier eller jernbane. Dette er nettingkurver som lastes med stein eller annen fyllmasse, og blir til en lydbarriere. Med et innovativt lydabsorberende konsept reflekteres mindre støy, samt at mindre lyd slipper gjennom gabionveggen.

Gabionene består av en ytre og en indre del, med geotekstil imellom. Soundblock gabioner er svært allsidige, solide og holdbare. Videre har gabionene en naturlig estetikk som harmonerer godt med landskapet. Soundblock gabioner kommer flatpakket og kan installeres raskt og enkelt på stedet. Systemet er kostnadseffektivt og gir en bedre effekt enn alternativer, som betongvegger. Soundblock fylles med grus eller tilgjengelig materiale fra byggeplassen, som knust mur. Den kommer i opp til 6 meter høye konstruksjoner, og kan bygges med kran når det kreves. Soundblock er laget av sveisede paneler, beskyttet med Zincalu® Ultra, som består av 95% sink og 5% aluminium. Dette sikrer en ekstremt sterk konstruksjon.