Login GSS

Bomløsninger

Produktmeny

Områdesikring

Objektsikring

Anleggsikring

Veisikring

Bomløsninger er  mye brukt for å kontrollere innkjøring og utkjøring til eiendommer. Hvilken bom man bør velge avhenger av bruk og plassering. Skal du ha bom til et parkeringshus, industriområde eller forretningsbygg er det viktig med en bom som tåler mye pågang. Den må åpne eller lukke med et adgangspass. Skal du ha bom til privat eiendom eller vei er det viktig å tenke på hvor og hvordan du skal legge strøm, og at bommen tåler norske forhold.