Login GSS

Tripod turnstiles

Rotasjonsporter og entresperrer for bedrifter, kulturinstitusjoner og offentlige fasiliteter som ønsker å registrere tilstedeværelsen av ansatte og besøkende. Kompatibel med alle elektroniske adgangskontroller systemer.

Fordeler
• Kan monteres utendørs
• Lydløs drift
• Krever liten plass
• Hurtig persongjennomstrømning
• Kan passere i begge retninger
• God driftssikkerhet
• Integrasjon med elektronisk adgangskontroll
• Kan monteres på vegg der det er plassmangel

Ulemper
• Lav sikkerhet
• Få detekteringssensorer
• Få designmuligheter
• Begrensede opsjoner og tilbehør