Login GSS

Aksessløsninger

Produktmeny

Områdesikring

Objektsikring

Anleggsikring

Veisikring

Registrer passerende med strekkode, laser eller kortleser, og hold kontroll på når porten åpnes og lukkes. Vi har accessløsninger til alle formål.

Accessløsninger benyttes på offentlig transport, hoteller, konsertarenaer, kontorbygninger og varehus for å nevne noe. Med elektronisk adgangskontroll åpnes det mange muligheter for å sluse inn besøkende på en effektiv, trygg og oversiktlig måte.

Scan & Go er riktig produkt for deg som vil slippe inn eller ut personer og biler som har billetter eller adgangskort med strekkode. Laserscanner brukes til både personer og kjøretøy og erstatter induksjonssløyfer. Byggekortleseren er laget for byggeplasser. Garda SmartService gir deg kontroll på dine elektroniske accessløsninger fra PC/mobil.