Login GSS

SERIE JS80

JS Pullert-serien reduserer og sikrer lavere livssykluskostnader.

Standard komponenter med lang levetid, og utskiftbare slitedeler.

FAAC JS-pullertene kan garantere fullstendig utskifting av nesten alle kjernekomponenter uten behov for gaffeltruck eller løfteutstyr.

Modelltyper:
JS 80 HA – Automatisk pullert

JS 80 HA EFO – Automatisk pullert EFO (Emergency Fast Operation)

JS 80 F – Fixed (statisk) pullert

JS 80 R – Manuell pullert

Materialtyper og teknisk utforming anvendes for å minimere CO2-avtrykket fra produksjon, materialbruk og vedlikehold

  • Designet for å forenkle vedlikehold
  • Utviklet for enkel tilgang ved service
  • Designet for å motstå de mest krevende forholdene
  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon