Login GSS

Støttestag med plate

Støttestag er et rimelig og effektivt sikringstiltak for å hindre at gjerder velter og at det oppstår farlige situasjoner. Dette støttestaget har en større plate for å enten legge på vekt (f.eks. byggegjerdeføtter) eller slå ned støttestagfeste.

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon