Login GSS

Støttestag for ballastblokk

Støttestag er et rimelig og effektivt sikringstiltak for å hindre at gjerder velter og at det oppstår farlige situasjoner. Dette er et plasseffektivt stag som kun bygger 70 cm ut fra gjerdelinjen.

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon