Login GSS

Piggtrådholder Smartpanel

Vi tilbyr ulike typer piggtrådholdere når det er behov for ekstra sikring på byggegjerdene for å hindre at uvedkommende tar seg inn på området. Dette er en rett type som kan benyttes på gjerder med avrundet topp.

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon