Login GSS

Hengselsklammer Smartpanel

Ved hjelp av litt ekstra tilbehør er det mulig å lage enkle grinder av vanlige byggegjerder. Hengselsklammer som benyttes i stedet for vanlige festeklammer mellom gjerdet og det gjerdet som skal brukes som grindblad, og gjør at grindbladet enkelt kan åpnes og lukkes.

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon