Login GSS

Garda Sperregjerde C2 Medium

Et sperregjerde med god stabilitet. Benyttes ved ulike typer arrangement som konserter, gateløp, festivaler etc., samt til sperring ved veiarbeid og lignende.

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon