Login GSS

Garda Byggegjerde F2 Basis

F2 Basis er vårt standardgjerde som er egnet for de aller fleste formål, der det ikke er spesielle krav til ekstra solide gjerder med lang levetid. De gir god sikkerhet, og vi tilbyr en rekke tilbehør som øker både sikkerheten og bruksområdene.

Buntstørrelser 40/30 stk (140 m / 105 m)

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon