Login GSS

Garda Byggegjerde F1 Lux

Vårt lave byggegjerde er godt egnet der det ikke er et krav å hindre at folk skal komme inn på anleggsområdet. Benyttes også ofte til idrettsarrangement, events og ved veiarbeid.

Buntstørrelse 35 stk (122,5 m)

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon