Login GSS

Garda Byggegjerde B2 Tett

Tette byggegjerder er praktisk der man ønsker ekstra sikkerhet og hindre innsyn til anleggsområdet. Særlig aktuelt i tettbygde strøk. Det skaper ro for anleggsarbeiderne, og i tillegg forebygger de steinsprut og støv. Den glatte flaten gjør de vanskelige å klatre over, og man reduserer risikoen for tyveri og hærverk. Gjerdene er raske å montere, og krever ikke spesialverktøy.

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon