Login GSS

Dekkduk tennisnett 50 m

Dekkduker er en rimelig og effektiv løsning for å skjerme byggeplassen for innsyn og samtidig gi arbeidsro inne på byggeplass. Grønt tennisnett er ekstra sterkt og gir god skjerming.

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon