Sicuro brurekkverk kombinerer god design med en høy grad av sikkerhet. Rekkverket er konstruert av runde og buede profiler som ivaretar sikkerheten til mykere trafikanter.

Hovedelementet i stolpen er en massiv stålstang som har tilstrekkelig styrke på tross av sitt slanke utseende.  Rekkverket har en bredde på kun 306 mm, noe som medfører at rekkverket kan monteres på kantdrager med en bredde på kun 400 mm.

Sicuro H2 rekkverk kan brukes på alle bruer, veier, kulverter og støttemurer der det stilles krav om styrkeklasse H2. Sicuro H2 rekkverk kan tilpasses ulike bruksområder ved at det kan monteres på paneler som sprossepanel, støyskjerm, brøytetette paneler, og beskyttelsesskjerm for bru over jernbane.

Tekniske data:

  • Styrkeklasse: H2
  • Arbeidsbredde: W2
  • Stolpeavstand: 2 m
  • Skadeklasse: B
  • Testet etter: EN-1317