Garda Blastfence

Garda Blastsfence er et gjerdesystem som benyttes ved f.eks. landingsplass for helikoptre ved sykehus og flyplasser. Gjerdene leder luftstrømmen bort og opp fra landingsområdet og dermed skjermer personell, bygninger og utstyr fra det store lufttrykket på bakken og bidrar til trygg ferdsel i området rundt.

Varenummer: GS-Blastfence Kategori: