Betongpullert i en ellipseformet kjegle

Med CHICANE introduseres et nytt byromselement til både permanent og midlertidig beskyttelse mot terror påført av bil. Med sin konsentriske kjegleform med tyngde i bunn og avrundede kanter, er Chicane et vennlig og inviterende element, og lar mennesker passere fritt i rekkenes mellomrom.

CHICANE er en betongpullert og ellipseformet kjegle. Den er svært velegnet til oppsetning i formasjoner og repetisjoner , slik at adgangshindring oppnås.

Ved påkjøring vil pullerten velte, men den vil ikke rulle på bakgrunn av formen, og den vil kile seg fast under kjøretøyet. Den er lett å sette opp og flytte, da den har enn innstøpt løftemulighet i toppen, og riller til truck i bunn.

 

 

  • Plasseres direkte i terrenget
  • Glir inn i miljøet, og ser mer inviterende ut enn en vanlig pullert
  • M16 løftebelte i toppen
  • Opplegg for løfting med truck i bunn
  • Krever inne fastmontering, da pullerten veier 0,5 tonn