Veisikring og varslingsutstyr

Garda SmartProtect er vår boltefrie løsning for en tryggere arbeidsplass langs vei. Løsningen er i kapasitetsklasse T3 og har godkjente testresultat i henhold til NS-EN 1317-2. Systemet har en minste installasjonslengde på 26,10 m ved bruk av betongelementet på 2,9 m. Garda SmartProtect betongelement finnes også i 5,8 m. I tillegg til vår langsgående sikring, tilbyr vi trafikkgjerder og andre typer varslingsutstyr til bruk både ved veiarbeid samt bygge- og anleggsplass der det er behov for synlig varsling og markering.6

Filter

Viser 1–28 av 34 resultater