Sikkerhetsport/-gitter

Sikkerhetsport/-gitter kan man få skreddersydd i den størrelsen man ønsker, og med de sikkerhetskravene man skal ha. Portene / gitrene er sertifisert opp til RC6 (EN1627) for innbrudd, FB6 for ballistikk og høye klasser med tanke på eksplosjon og vindhastighet. De kan fås som et enkelt gitter med gjennomsyn eller uten gjennomsyn til en butikk, en garasje-/tunellport med en lav sikkerhetsklasse eller som ett av sikringstiltakene i et høyrisikoanlegg.

Filter

Viser det ene resultatet