Adgangskontroll

Ved hjelp av adgangskontroll begrenses tilgangen til byggeplassen, slik at kun autorisert personell slipper inn. Tyveri fra byggeplass er et stort problem, og med en god adgangskontroll er man et stykke på vei for å unngå store tap i form av utstyr, og stopp i arbeidet. Styring av våre grinder, både motoriserte kjøreporter og rotasjonsgrind, kan foregå med ulike typer system for åpning og lukking, samt registrering av passeringer.

Det står som regel mellom to valg når man skal bestemme seg for adgangskontroll på grinder og porter. Man kan benytte et rent styringssystem som kan være fjernkontroll, Garda SmartService (GSS) eller kodetablå, eller man kan velge HMS-kortleser med elektronisk mannskapskontroll der lovpålagt HMS-kort må benyttes for å få tilgang. I mange tilfeller benyttes mannskapskontroll på rotasjonsgrind og annet styringssystem på kjøreport, men vi ser at stadig flere nå også ønsker mannskapskontroll på kjøreport i form av HMS-kortleser påmontert.

Filter

Viser alle 4 resultater