Stanley Security og Garda Sikring inngår strategisk partnerskap

Garda Sikring og Stanley Security har valgt å samarbeide. Begge er spesialister på hvert sitt fagfelt, som kundene vil nyte godt av. Begge selskapene er landsdekkende og ledende innen sitt fagfelt. Stanley Security på elektroniske sikkerhetsløsninger og tjenester. Garda Sikring på alt innen fysisk sikring som port, bommer, pullerter og gjerder.

Utfordringen for kundene er ofte mangel på koordinering i grenseskillet mellom leveransene. Dette handler som oftest om de små detaljene, men som er helt avgjørende for at alt fungerer sømløst ved overlevering. Ved bruk av en felles prosjektleder som tar ansvar og eierskap for totalleveransen på vegne av begge selskaper, skal kvaliteten styrkes i kundeleveransen.

Se informasjonsannonsen og pressemelding for mer informasjon.

Stanley Security og Garda Sikring
Go top

Til toppen